Titluri publicate de editura DuAl TECH
Dual Tech consideră că secolul XXI va fi dominat de două provocări majore: explozia universului informațional controlat de om și în consecință dezvoltarea informaticii precum și impactul civilizației și a exploziei informaționale asupra psihicului uman. Ca atare Dual Tech răspunde la aceste provocări printr-un program editorial orientat tematic pe aceste două direcții principale - informatica (în mod special partea aplicativă adică informatica de gestiune) și psihologia (în mod special partea aplicativă adică psihoterapia).

Abordarea lingvisticii de către editura noastră se înscrie în același registru tematic al implicațiilor noilor ipostaze ale condiției umane asupra dinamicii comunicării interumane adică a consecințelor induse asupra vorbirii curente din spațiul geografic al României de către mutațiile sociale ale actualei etape de tranziție de la totolitarism la democrație și economie liberă de piață.

Matematica - simbolizând cel mai abstract instrument de prelucrare a informației - este abordată de editura noastră sub fațeta mai puțin explorată a divertismentului adică ceea ce se numește în limbaj curent matematica distractivă.

Prezentarea pe larg a editurii este disponibilă în capitolul despre noi.

Lucrările din cele patru categorii tematice sunt prezentate la adresele: informatica, lingvistica, matematica, psihologie.

Vă invităm sa parcurgeți rubrica titluri pentru a vedea o trecere pe larg în revistă a cărților respective!

Rubrica oferte vă prezintă disponibilitățile de colaborare ale editurii noastre, propunându-vă astfel diverse modalități de conlucrare.

Pentru a intra în legătura cu noi și a ne propune și alte formule de colaborare, pentru a vă exprima sugestiile Dumneavoastră sau pentru a ne transmite nemulțumirile Dumneavoastră relativ la activitatea editurii, abordați rubrica de contact!Categoria: Psihologie

Titlu:   PSIHOLOGIA CLINICĂ ÎN VIZIUNEA PRACTICIANULUI
Autor: dr. Alexandru Sen

Lucrarea este alcătuită din trei părți. Prima parte abordează dintr-o perspectivă critică aspectele teoretice generale ale psihologiei clinice, definirea ei ca ramură de sine stătătoare a psihologiei aplicate, istoricul constituirii acesteia, precum și aspectele de ordin metodologic. Partea a II-a cuprinde o expunere detaliată a examenului psihologic considerat de autor o „cercetare științifică în miniatură”. Sunt prezentate bazele teoretice și metodele utilizate în cadrul examinării psihologice: interviul clinic, examenul cognitiv, (evaluarea funcției perceptive psihomotorii, a atenției, memoriei, gândirii și limbajului) și examenul personalității, prin intermediul chestionarelor și tehnicilor proiective. Deosebit de interesant este capitolul referitor la redactarea protocolului de examen psihologic. În partea a III-a sunt abordate unele concepte fundamentale ale psihoterapiei, obiectivele psihoterapiei precum și câteva metode de psihoterapie centrată pe client (C. R. Rogers), terapia cognitivă (A.T. Beck, A. J. Rush), terapia emotivă - rațională a comportamenului (Albert Ellis), antrenamentul autogen (J. N. Schultz). Lucrarea ne prezintă o viziune dinamică și complexă asupra examinării psihologice, viziune care îmbină rigoarea academică cu intuiția clinicianului.
ISBN (13) 978-973-85526-5-4
Format 17X25 cm
Pagini 384
Preț 30 lei

Titlu:   HIPNOTERAPIA - teorie și practică
Autor: Prof. dr. Irina Holdevici

Secole de-a rândul, hipnoza a fost considerată ca o acțiune magică menită să influențeze comportamentul uman prin mijloace paranormale. Această aură de mister care persistă și astăzi face ca așteptările oamenilor față de hipnoză să fie exagerate și nerealiste. Unii o consideră un panaceu unicversal care poate rezolva orice problemă medicală sau psihologică, în timp ce alții se tem de ea având impresia că pot fi controlați de forțe oculte. Știința modernă a demitizat hipnoza demonstrând prin metode psihofiziologice că aceasta este o stare de relaxare mai profundă în care putem programa psihicul nostru pentru sănătate și eficiență.
În această lucrare sunt prezentate atât aspectele teoretice, mecanismele fenomenului hipnotic, cercetări moderne din domeniu cât și metode practice de aplicare a hipnozei în afecțiunile nevrotice și psihosomatice.
Hipnoza rămâne o opțiune de tratament care poate funcționa independent sau în combinație cu alte tehnici psihoterapeutice de scurtă durată.
Lucrarea se adresează medicilor și psihologilor dar și publicului larg care poate afla ceva mai mult despre tainele hipnozei și despre mecanisele de prevenire și combatere a stresului.
ISBN 973-85526-1-3
Format 17X25 cm
Pagini 340
Preț 25 lei

Titlu:   CONSILIERE PSIHOLOGICĂ ȘI PSIHOTERAPIE ÎN SITUAȚIILE DE CRIZĂ
Autor: Prof. dr. Irina Holdevici și Valentina Neacșu

În viața fiecărui om, pe fondul unui ritm alert de viață, al concurenței, al bombardamentului informațional, al transformărilor rapide în plan socio-economic, dar și al amenințărilor teroriste, pe fundalul confruntărilor armate, al calamităților naturale, al accentuării poluării sau deteriorării stării de sănătate, se pot declanșa adesea crize de mare intensitate care solicită mecanisme adaptative complexe.în cadrul cărora persoana se simte dezorientată, înspăimântată, deprimată sau neajutorată.
De multe ori, această stare este echivalentă cu scăderea randamentului în activitate, probleme în familie, la locul de muncă sau tulburări neuropsihice sau psihosomatice. Aceasta nu înseamnă că avem de-a face cu o boală psihică, ci doar cu o situație de criză ce poate fi depășită de multe ori doar cu ajutor psihologic, fără medicamente. A lăsa să se permanentizeze o astfel de stare poate duce la fixarea unor modele de comportament dezadaptativ, situație în care intervențiile viitoare vor fi mai dificile și de durată mai lungă.
ISBN 973-85526-4-8
Format 17X25 cm
Pagini 336
Preț 25 lei

Titlu:   PSIHOTESTE
Autor: ***

O bogată colecție de psihoteste, teste de autocunoaștere, grupate pe capitole tematice cum ar fi: Comunicare, Sentimente, Carieră, Dragoste, Atitudine, Relații de cuplu, Trăsături de personalitate, Divertisment. Fiecare test este precedat de o scurtă introducere care îl familiarizează pe cititor cu problematica abordată și îl instruiește pentru a completa cât se poate de corect testul pentru ca rezultatele să fie în concordanță cu realitatea. Testele editate au fost susținute în cadrul emisiunii "Psihoteste" realizată la Radio România Tineret.
ISBN 973-85525-8-3
Format 17X24 cm
Pagini 304
Preț 20 lei


Titlu:   PSIHOTERAPIA DE SCURTĂ DURATĂ
Autor: Prof. dr. Irina Holdevici

Lucrarea își propune să prezinte o serie de tehnici de psihoterapie și autoreglarea comportamentului, tehnici foarte precis centrate nu numai pe reducerea unor simptome psihice și psihosomatice ci și pe diminuarea consecințelor nedorite ale stresului și pe rezolvarea problemelor de viață. În lucrare suntabordate terapiile analkitice de scurtă durată, tehnica terapiei cognitiv-comportamentale, hipnoza modernă precum și metodele strategice utilizate în psihoterapia de familie. Unele dintre metodele descrise de autoare se aplică în cabinete specializate de terapie, în timp ce altele pot fi utilizate personal sub formă de tehnici de management al stresului de către orice persoană care dorește să fie mai sănătoasă și mai eficientă. Cartea reprezintă o lectură agreabilă care îmbină rigoarea și stilul academic cu aplicațiile practice și studiile de caz tratate personal de autoare sau preluate din literatura de specialitate. Lucrarea se adresează psiholgilor, medicilor, studenților în medicină și psiholgie precum și tuturor celor interesați să se autocunoască și să se autoperfecționeze.
ISBN 973-85526-0-5
Format 13X20 cm
Pagini 416
Preț 25 leiTitlu:   PSIHOTERAPIA CAZURILOR DIFICILE
Autor: Prof. dr. Irina Holdevici

La ora actuală psihoterapia cognitiv-comportamentală este considerată una dintre cele mai eficiente metode de terapie în tratamentul unor disfuncții nevrotice, psihosomatice precum și în optimizarea performanțelor umane, metoda fiind caracterizată prin costuri reduse și rezultate imediate și durabile. Autoarea își propune să abordeze prin intermediul acestei metode o serie de probleme considerate dificile: subiecți cu tulburări de personalitate, pacienți aflați în situație de criză, pacienți dependenți de droguri, depresivi, pacienți cu tulburări ale conduitei alimentare și chiar pacienți psihotici la care dacă nu se pot obține vindecări, se pot obține măcar ameliorări ale comportamentului și reducerea simptomelor. Lucrarea reprezintă o premieră în literatura psihologică românească până în prezent fiind abordate prin intermediul acestei metode mai ales tulburările anxioase și somatoforme. Lucrarea îmbină nivelul academic ridicat cu aspectele practice ale terapeuticii și cu numeroase și interesante studii de caz din literatura de specialitate și cazuri tratate personal de autoare. Lucrarea este un manual de psihoterapie cognitiv-comportamentală pentru studenții la masteratul de psihoterapie cognitiv-comportamentală dar poate fi utilă și psihologilor sau medicilor care doresc să se specializeze în acest domeniu.
ISBN 973-85525-5-9
Format 13X20 cm
Pagini 320
Preț 20 lei

Titlu:   GÂNDIREA POZITIVĂ
Autor: Prof. dr. Irina Holdevici

Observațiile empirice și cercetările științifice arată că oamenii cu gândire pozitivă se descurcă mai bine în situații dificile, au o mai mare capacitate de efort fizic și intelectual, rezistă mai bine la situații stresante și chiar la îmbolnăviri, obțin rezultate superioare față de alți oameni cu aptitudini asemănătoare. Gândirea pozitivă este o atitudine care permite omului să descopere mai ușor părțile bune ale unei situații și să găsească mai repede soluții optime la problemele cu care se confruntă.
Lucrarea ne ajută să ne formăm depinderile de gândire pozitivă. Ea se adresează psihologilor, medicilor, studenților în psihologie și medicină, care doresc să-și însușească noțiunile de bază ale terapiilor rațional-emotivă și cognitiv-comportamentală, precum și publicului larg, doritor de autoperfecționare.
ISBN 973-99482-2-7
Format 13X20 cm
Pagini 368
Preț 20 lei

Titlu:   PSIHOTERAPIA ANXIETĂȚII
Autor: Prof. dr. Irina Holdevici

Psihoterapia anxietății își propune să ofere un motiv de reflecție în legătură cu demersul psihoterapiei moderne și facilitează înțelegerea apariției tulburărilor care au la bază anxietatea. Se remarcă prin amplitudinea de cunoștințe științifice transmise prin exemple foarte clare și prezentate sistematic.
Această carte reprezintă o lucrare agreabilă care îmbină rigoarea și stilul academic cu aplicațiile practice și studiile de caz, tratate personal de autoare sau preluate din literatura de specialitate din țară sau străinătate. Lucrarea se adresează deopotrivă medicilor și psihologilor interesați în problema psihoterapiei, studenților în medicină și psihologie, dar și publicului larg, tuturor celor interesați în doemniul psihoterapiei cognitiv-comportamentale.
ISBN 973-85525-2-4
Format 13X20 cm
Pagini 400
Preț 24 lei

Titlu:   NOUA HIPNOZĂ ERICKSONIANĂ
Autor: Prof. dr. Irina Holdevici

Lucrarea își propune să prezinte pentru prima dată cititorilor din țara noastră principăiile și tehnicile hipnozei permisive, elaborate de Milton Erickson (1901-1980).
Milton Erickson recunoscut ca fiind ceea mai faimoasă autoritate mondială în hipnoterapie strategică de scurtă durată a fost una dintre cele mai creative, receptive și ingenioase personalități care a obținut vindecări spectaculoase și a influențat numeroase generații de psihoterapeuți. Analiza și prezentarea metodelor sale, demers de altfel foarte dificil, pot servi drept sursă de inspirație tuturor celor interesați de cunoașterea și influențarea benefică a psihicuului uman. Lucrarea se adresează psihologilor, medicilor, pedagogilor, dar și publicului larg doritor să-și sporească orizontul cunoașterii.
ISBN 973-99482-3-5
Format 13X20 cm
Pagini 222
Preț 12 lei

« Inapoi la lista de categorii

PSIHOLOGIA CLINICĂ ÎN VIZIUNEA PRACTICIANULUI

dr. Alexandru Sen


Lucrarea este alcătuită din trei părți. Prima parte abordează dintr-o perspectivă critică aspectele teoretice generale ale [...]

AUDITUL SISTEMELOR INFORMATICE

Prof. Dr. Ali Eden, prof. Dr. Victoria Stanciu


Auditorii financiari, specialiștii în securitatea informației, managerii și membrii comitetelor de audit au sarcina de a [...]