Titluri publicate de editura DuAl TECH
Dual Tech consideră că secolul XXI va fi dominat de două provocări majore: explozia universului informațional controlat de om și în consecință dezvoltarea informaticii precum și impactul civilizației și a exploziei informaționale asupra psihicului uman. Ca atare Dual Tech răspunde la aceste provocări printr-un program editorial orientat tematic pe aceste două direcții principale - informatica (în mod special partea aplicativă adică informatica de gestiune) și psihologia (în mod special partea aplicativă adică psihoterapia).

Abordarea lingvisticii de către editura noastră se înscrie în același registru tematic al implicațiilor noilor ipostaze ale condiției umane asupra dinamicii comunicării interumane adică a consecințelor induse asupra vorbirii curente din spațiul geografic al României de către mutațiile sociale ale actualei etape de tranziție de la totolitarism la democrație și economie liberă de piață.

Matematica - simbolizând cel mai abstract instrument de prelucrare a informației - este abordată de editura noastră sub fațeta mai puțin explorată a divertismentului adică ceea ce se numește în limbaj curent matematica distractivă.

Prezentarea pe larg a editurii este disponibilă în capitolul despre noi.

Lucrările din cele patru categorii tematice sunt prezentate la adresele: informatica, lingvistica, matematica, psihologie.

Vă invităm sa parcurgeți rubrica titluri pentru a vedea o trecere pe larg în revistă a cărților respective!

Rubrica oferte vă prezintă disponibilitățile de colaborare ale editurii noastre, propunându-vă astfel diverse modalități de conlucrare.

Pentru a intra în legătura cu noi și a ne propune și alte formule de colaborare, pentru a vă exprima sugestiile Dumneavoastră sau pentru a ne transmite nemulțumirile Dumneavoastră relativ la activitatea editurii, abordați rubrica de contact!Categoria: Lingvistica

Titlu:   Dascăli, ziditori de suflete
Autor: Ion Albescu

Cartea reprezintă o antologie de referiri din partea unor personalități ale culturii românești, atât din domeniul literaturii, al științei și al artei, la adresa dascălilor lor. În ansamblul ei, cartea se vrea un omagiu adus celor ce și-au dedicat viața modelării în cadrul școlii a personalității tinerelopr vlăstare. La finalul lucrării este inserat un medalion comemorativ privind viața și activitatea lui Ion Albescu, autorul lucrării, trecut în eternitate în 1989, a cărui viață a fost dedicată acestei nobile meserii pentru care a avut o deosebită stimă și dăruire.
Preț 15 lei
Pagini: 160
ISBN 973-85526-3-x

Titlu:   ELEMENTE DE PRAGMALINGVISTICĂ A ROMÂNEI VORBITE REGIONAL
Autor: Margareta Manu Magda

O interesantă și incitantă lucrare științifică în domeniul pragmalingvisticii limbii române vorbite regional. Autoarea efectuează o cercetare într-o direcție mai puțin frecventată: pragmatica unei limbi particulare.
De ce limba vorbită? Pentru că limba vorbită, după cum se știe, este forma fundamentală de manifestare lingvistică (celelalte fiind derivate din aceasta).
De ce graiuri populare ? Deoarece corpusul utilizat constă din materialul lingvistic cules în comunitățile rurale românești și concretizat sub forma textelor dialectale (TD) precum și din texte germane din România (TGR), ca materiale de contrast. În abordarea materialului lingvistic, autoarea se situează pe poziția pragmaticii interculturale.
Lucrarea se adresează tuturor acelora, specialiști și nespecialiști, interesați de mecanismul comunicării umane în context social.
ISBN 973-85525-9-1
Format 17X24 cm
Pagini 184
Preț 19 lei

« Inapoi la lista de categorii

PSIHOLOGIA CLINICĂ ÎN VIZIUNEA PRACTICIANULUI

dr. Alexandru Sen


Lucrarea este alcătuită din trei părți. Prima parte abordează dintr-o perspectivă critică aspectele teoretice generale ale [...]

AUDITUL SISTEMELOR INFORMATICE

Prof. Dr. Ali Eden, prof. Dr. Victoria Stanciu


Auditorii financiari, specialiștii în securitatea informației, managerii și membrii comitetelor de audit au sarcina de a [...]