Titluri publicate de editura DuAl TECH
Dual Tech consideră că secolul XXI va fi dominat de două provocări majore: explozia universului informațional controlat de om și în consecință dezvoltarea informaticii precum și impactul civilizației și a exploziei informaționale asupra psihicului uman. Ca atare Dual Tech răspunde la aceste provocări printr-un program editorial orientat tematic pe aceste două direcții principale - informatica (în mod special partea aplicativă adică informatica de gestiune) și psihologia (în mod special partea aplicativă adică psihoterapia).

Abordarea lingvisticii de către editura noastră se înscrie în același registru tematic al implicațiilor noilor ipostaze ale condiției umane asupra dinamicii comunicării interumane adică a consecințelor induse asupra vorbirii curente din spațiul geografic al României de către mutațiile sociale ale actualei etape de tranziție de la totolitarism la democrație și economie liberă de piață.

Matematica - simbolizând cel mai abstract instrument de prelucrare a informației - este abordată de editura noastră sub fațeta mai puțin explorată a divertismentului adică ceea ce se numește în limbaj curent matematica distractivă.

Prezentarea pe larg a editurii este disponibilă în capitolul despre noi.

Lucrările din cele patru categorii tematice sunt prezentate la adresele: informatica, lingvistica, matematica, psihologie.

Vă invităm sa parcurgeți rubrica titluri pentru a vedea o trecere pe larg în revistă a cărților respective!

Rubrica oferte vă prezintă disponibilitățile de colaborare ale editurii noastre, propunându-vă astfel diverse modalități de conlucrare.

Pentru a intra în legătura cu noi și a ne propune și alte formule de colaborare, pentru a vă exprima sugestiile Dumneavoastră sau pentru a ne transmite nemulțumirile Dumneavoastră relativ la activitatea editurii, abordați rubrica de contact!Categoria: Informatica

Titlu:   AUDITUL SISTEMELOR INFORMATICE
Autor: Prof. Dr. Ali Eden, prof. Dr. Victoria Stanciu

Auditorii financiari, specialiștii în securitatea informației, managerii și membrii comitetelor de audit au sarcina de a identifica riscurile la care sunt expuse sistemele informatice ale organizațiilor, de a evalua controalele implementate în cadrul sistemelor cu scopul limitării impactului potențialelor riscuri și de a asigura acuratețea și securitatea informației furnizate.de sistemele informatice utilizate. Lucrarea prezintă cauzele generatoare ale problemelor de securitate specifice sistemelor informatice actuale, modul de identificare a riscurilor și soluțiile posibile pentru prevenirea producerii acestora și limitarea impactului lor, probeleme specifice managementului securității sistemelor. Sunt prezentate modalitățile de evaluare a controalelor generale ale mediului informatic precum și a controaleleor apălicațiilor , oferindu-se astfel cunoștințele necesare auditorilor financiari în conformaitate cu cerințele standardelor profesionale internaționale.
Lucrarea este utilă atât auditorilor, specialiștilor în domeniul securității sistemelor informatice, managerilor precum și studenților în domeniul economic și al informaticii de gestiune.
Autor: Prof. Dr. Ali Eden, prof. Dr. Victoria Stanciu
ISBN 973-85525-7-5
Format 17X25 cm
Pagini 276
Preț 35 lei

Titlu:   SISTEME INFORMATICE PENTRU ASISTAREA DECIZIEI
Autor: Prof. Dr. Dorin Zaharie și colectiv

Sistemele informatice de asistare a deciziei vin în sprijinul companiilor care au realizat de-a lungul timpului o acumulare semnificativă de date în sisteme informatice eterogene. Orientate spre exploatarea inteligentă a acestui potențial, noile tehnologii de stocare și procesare a datelorse impun prin trei direcții principale.
Data Warehouse – tehnologie de centralizare, consolidare, reorganizare și stocare a volumelor mari de date acumulate de-a lungul timpului, date preluate din sisteme infomatice eterogene, care vor fi baza procesărilor analitice necesare proceselor de decizie.
OLAP (On-line Analitical Processing) tehnologie de agregare a datelor stocate în depozite într-o abordare multidimensională care asigură acces rapid la informațiile necesare analiștilor și managerilor într-o manieră consistentă, interactivă și foarte flexibilă.
Data mining – tehnologie de explorare a datelor stocate în depozite în încercarea de a descoperi aspecte noi ale activității desfășurate, aspecte trecute în mod normal cu vederea: corelații între evenimente, asociații între anumnite fapte, secvențe, tipare de comportament, etc.
ISBN 973-85525-1-6
Format 17X25 cm
Pagini 318
Preț 35 lei

Titlu:   PROIECTAREA SISTEMELOR INFORMATICE
Autor: Prof. Dr. Victoria Stanciu și colectiv

Performanțele unui sistem informatic de gestiune depind într-o măsură copleșitoare de calitatea activităților de documentare, analiză și proiectare desfășurate în vederea realizării acestuia. De aceea lucrarea oferă cititorilor un bogat material referitor la metodele de proiectare sistemice și obiectuale însoțit de numeroase exemple practice.
Volumul constituie un material de lucru deosebit de util studenților facultăților cu profil economic precum și specialiștilor din domeniul proiectării de produse software destinate activității de gestiune în cadrul firmei.
ISBN 973-85525-0-8
Format 17X25 cm
Pagini 246
Preț 30 lei

Titlu:   SISTEME EXPERT
Autor: Prof. Dr. Dorin Zaharie și colectiv

Sistemele expert constituie o clasă particulară de sisteme informatice bazate pe inteligența artificială, având drept scop reproducerea cu ajutorul calculatorului a cunoștințelor și raționamentelor experților umani. Un asemenea sistem este capabil să colecteze și să stocheze expertiza acumulată de persoane cu calificare superioară și experiență vastă și să o difuzeze în cadrul intreprinderii sau să o încorporeze în sisteme informatice de asistare a deciziilor. :ntr-o manieră care favorizează latura aplicativă în raport cu cea teoretico-formală și fără a presupune din partea cititorului decât cunoștințe uzuale de economie și informatică, cartea de față își propune să răspundă la următoarele întrebări: ce este, cum funcționează și cum se poate realiza un sistem expert?
Pentru a fi cât mai accesibile, majoritatea conceptelor și noțiunilor expuse precum și limbajul PROLOG și cele două generatoare de sistem expert (VPExpert, HExpert) sunt însoțite de o serie de aplicații în domenii economice: finanțe, asigurări, contabilitate, marketing, management, etc. Cartea se adresează deopotrivă cadrelor de conducere, economiștilor și informaticienilor care vor să se informeze și respectiv să proiecteze și să realizeze asemenea sisteme, studenților care au în planul de învățământ discipline cu acest profil precum și tuturor pasionaților de informatică.
ISBN 973-99482-0-0
Format 17X25 cm
Pagini 416
Preț 40 lei

Titlu:   PROIECTAREA OBIECTUALĂ A SISTEMELOR INFORMATICE
Autor: Prof. Dr. Dorin Zaharie și colectiv

Sintagma „abordare orientată pe obiecte” sau „abordare obiectual㔠semnifică organizarea și funcționarea programelor, aplicațiilor sau sistemelor informatice ca un ansamblu de obiecte distincte ce cooperează între ele. Aplicată mai întâi în domeniul programării, abordarea orientată pe obiecte s-a impus ca o nouă paradigmă informatică cu o utilizare din ce în ce mai largă. Vorbim astfel de programare orientată pe obiecte, analiză și proiectare orientată pe obiecte, metode de reprezentare a cunoștințelor orientate pe obiecte. Succesul acestui mod de abordare se datorează modelelor, metodelor, tehnicilor instrumentelor și suporturilor software destinate asistării întregului proces de dezvoltare de sisteme informatice (software engineering și reengineering) dintre care sunt prezentate:
- UML (Unified Modeling Language)
- Visual Basic 6.0,Visual Basic.Net, DHTML
- Arhitecturi software – arhitcturi stratificate, arhitecturi client-server
- Șabloane, arhetipuri și cadre software (software frameworks)
- RUP (Rational Unified Process)
- XP (eXtreme Programming)
Abordarea obiectuală conduce la soluții superioare calitativ în special în cazul sistemelor informatice de mari dimensiuni și nivel ridicat de complexitate.
ISBN 973-85525-4-0
Format 17X25 cm
Pagini 352
Preț 37,5 lei


« Inapoi la lista de categorii

PSIHOLOGIA CLINICĂ ÎN VIZIUNEA PRACTICIANULUI

dr. Alexandru Sen


Lucrarea este alcătuită din trei părți. Prima parte abordează dintr-o perspectivă critică aspectele teoretice generale ale [...]

AUDITUL SISTEMELOR INFORMATICE

Prof. Dr. Ali Eden, prof. Dr. Victoria Stanciu


Auditorii financiari, specialiștii în securitatea informației, managerii și membrii comitetelor de audit au sarcina de a [...]